Ιστορικό

Η εταιρία μας βρίσκεται στο χώρο του εμπορίου από το 1981 και πρόκειται για μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση. Εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια πάντα με γνώμονα την άψογη εξυπηρέτηση και τις άριστες σχέσεις με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της.